Midtkraft har blitt til Kraftia

Kraftia leverer strømproduksjon og bredbånd i Modum, Sigdal og Flesberg. Vi leverer også drift og vedlikehold av strømnettet i regionen gjennom datterselskapet vårt Midtnett AS.

Som et grønt energikonsern, jobber vi mot miljøvennlige energiløsninger. Vi skal også være en sterk samfunnsaktør som bidrar til lokale arbeidsplasser og verdiskaping.

Nye nettsider kommer snart

Vi styrker lokalsamfunnet

Strømstønad til husholdninger som bor fast i fritidsboliger

Strømstønad til husholdninger som bor fast i fritidsboliger

26.01.2023

Olje- og energidepartementet har fastsatt endringer i midlertidig forskrift om strømstønad. Forskriften inkluderer nå de som bor fast i fritidsbolig i strømstønadsordningen for husholdninger.
Se mer

Kontakt

Øvre Nedmarken 15, 3370 Vikersund
Mandag til fredag, 08:00 - 15:00
Back to top